‘Coronavirus uitgesloten van dekking door Calamiteitenfonds’ - TravMagazine
Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll naar boven

Top

‘Coronavirus uitgesloten van dekking door Calamiteitenfonds’

Door: | 25 februari, 2020

Ziektes en epidemieën zoals het coronavirus zijn uitgesloten van dekking in de garantie van het Calamiteitenfonds. Dat benadrukt directeur Erik Jan Reuver desgevraagd nogmaals tegenover TravMagazine.

‘Het voldoet niet aan de criteria waarvoor het fonds is opgericht, namelijk op abnormale en onvoorziene omstandigheden veroorzaakt door een natuurramp of molest (oorlog), er moet direct gevaar zijn voor de betrokken reiziger en/of de infrastructuur is zodanig aangetast door molest of de natuurramp zodat de reis niet meer kan worden voortgezet. De reis moet derhalve aangevangen zijn en een reiziger moet geboekt hebben bij een aangesloten reisorganisatie.’

Reuver: ‘Dit zijn de kernbepalingen van onze regeling. Als de reis nog niet is aangevangen, dan hebben mensen het recht om hun reis te mogen annuleren naar een gebied waar een ontradend reisadvies van de overheid voor geldt en dan kunnen mensen dat direct met hun reisorganisatie regelen.’

Statuten
Dat is bij de oprichting van het fonds in 1999 bepaald, zegt Reuver. ‘En dat kunnen we niet zomaar veranderen. Als we dat zouden willen, dan dienen eerst de statuten gewijzigd te worden. Stel dat dat zou gebeuren, dan kom je ook met enorme problemen bij de uitvoering te zitten, want het gaat om mensen die in quarantaine zitten en niet weg mogen. Hoe moet je die dan helpen? Bovendien, als mensen echt ziek zijn, dan worden de kosten gedekt door de zorgverzekeraar. Als Calamiteitenfonds zien wij geen mogelijkheid om iets met epidemieën te doen.’

Reuver geeft een toelichting: ‘Het Calamiteitenfonds Reizen voorziet bij een calamiteit vastgesteld door de calamiteitencommissie in de kosten van de aanpassing van de reis of indien de reis niet kan worden voortgezet in repatriëring. Het Calamiteitenfonds Reizen neemt dan een besluit dat geldt voor alle mensen die getroffen zijn door de natuurramp of de molestsituatie op een bepaalde bestemming. Dat is nu juist het probleem bij een virus, het gebied gaat op slot en iedereen gaat in quarantaine. Het fonds kan dus niets betekenen voor deze mensen. Mensen die zich in een gebied bevinden waar geen beperkingen gelden, wensen niet meer te reizen. Ook werpen overheden allerlei blokkades op. Angst regeert. Nadat een virus opgekomen is, is het niet meer abnormaal en onvoorzien, het virus verspreid zich geleidelijk. Dan geldt de dekking van het Calamiteitenfonds niet meer.

Reisverzekering
In de praktijk nemen overheden en verzekeraars deze mensen in deze situatie onder hun hoede, dat laatste als men een uitgebreide reisverzekering heeft genomen. Zieke mensen worden gedekt door hun ziektekostenverzekeraar. Ook het Ministerie van Buitenlandse Zaken neemt de coördinatie over bij grote epidemieën. Bij het coronavirus zie je ook dat grote cruisemaatschappijen de kosten van de mensen voor hun rekening nemen die langer op een schip moeten verblijven. Behalve heel veel ongemak hebben mensen geen extra kosten. De extra kosten is nu juist wat het Calamiteitenfonds dekt bij een natuurramp of een molest situatie.’

Volgens Reuver komen er weinig vragen van consumenten binnen over de gevolgen van het coronavirus. Ook vanuit touroperators zijn er nauwelijks vragen. ‘De meeste weten wel dat ziektes en epidemieën zijn uitgesloten van dekking.’

Op de website van het Calamiteitenfonds staat een uitgebreide toelichting.

Reageer met Facebook:

Reacties:

Deel dit artikel