‘Berichtgeving TradeYourTrip is onvolledig’ - TravMagazine
Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll naar boven

Top

‘Berichtgeving TradeYourTrip is onvolledig’

Door: | 17 oktober, 2016

De eenzijdige berichtgeving van TradeYourTrip over een gewonnen rechtszaak in Duitsland, waarmee het bedrijf vorige week naar buiten kwam, is storend en onvolledig. Dat zegt mr. Nick de Leeuw mede namens de ANVR, in een reactie op een persbericht van TradeYourTrip.

TradeYourTrip meldde vorige week dat het een rechtszaak in Duitsland heeft gewonnen van TUI Duitsland. TUI rekende 772 euro bovenop administratiekosten toen een consument verzocht zijn pakketreis met een prijs van 1.460 euro via TradeYourTrip door te verkopen aan een ander. De rechtbank in Hannover zou op 29 augustus hebben geoordeeld dat de door TUI en Lufthansa berekende kosten (772 euro) irreëel waren. Alleen reële administratiekosten zouden mogen worden doorberekend. Dit zou erop neerkomen, volgens het persbericht van TradeYourTrip, dat in Nederland altijd slechts 27 euro gerekend zou mogen worden bij een indeplaatsstelling.

Nuance
Deze mededeling vraagt om een nuancering, zegt De Leeuw. Ook in Nederland loopt er een procedure, namelijk tussen TradeYourTrip (althans in naam zijn het de mensen die hun stedentrip naar Rome wilden overdragen) en TUI Nederland, over een vrijwel identiek geval. Deze procedure is een vervolg op een eerder kort geding tegen TUI, waarbij TUI eind vorig jaar volledig in het gelijk is gesteld.
‘In de bodemprocedure die nu loopt is de ANVR tussenbeide gekomen, omdat TradeYourTrip in haar strijd tegen TUI tussen neus en lippen door ook vernietiging vraagt van een bepaling uit de ANVR reisvoorwaarden, die met de Consumentenbond zijn overeengekomen. KLM heeft zich om andere redenen gevoegd aan de zijde van TUI.’

Storend
De Leeuw noemt de eenzijdige berichtgeving van TradeYourTrip storend, ‘zeker als de informatie van het bemiddelingsplatform niet klopt’.
‘Het kan best zo zijn dat een lagere Duitse rechter in augustus heeft geoordeeld zoals door TradeYourTrip wordt beweerd, maar het is dan wel een beetje misleidend om niet te vermelden dat de hoogste Duitse rechter (het Bundesgerichtshof) juist op 27 september 2016 heeft geoordeeld dat er geen strijd is met wet of regelgeving in gevallen waarbij de reisorganisator de klant de kosten in rekening brengt die een airline rekent bij het vervangen van de ene passagier door de ander’, zegt De Leeuw.

‘Het beroep dat TradeYourTrip doet op de lagere rechter is te vergelijken met een beroep in Nederland op een uitspraak van de kantonrechter te Middelharnis, terwijl de Hoge Raad der Nederlanden (ons hoogste rechtscollege en te vergelijken met het Bundesgerichtshof in Duitsland) ondertussen iets anders bepaalt. Welke uitspraak zal gevolgd worden? Die van de Kantonrechter te Middelharnis of de Hoge Raad? Daarbij geldt bovendien dat de uitspraak van de hoogste Duitse rechter van latere datum is dan van de uitspraak waarop TradeYourTrip zich beroept.’

Kortom, zo concludeert De Leeuw, de hoogste Duitse rechter stelt dat de wet weliswaar meebrengt dat indeplaatsstelling mogelijk moet zijn, maar niet dat de reisorganisator de meerkosten die dat met zich brengt zelf hoeft te dragen. Hij kan hiervoor de reiziger en de partij aan wie de reis wordt overgedragen belasten. De kosten voor de noodzakelijke uitgifte van een nieuw ticket zijn meerkosten die voor rekening komen van de reiziger en/of de derde partij aan wie de reis is overgedragen.

Pakketreizen
Op 5 december volgt de mondelinge behandeling van de zaak die TradeYourTrip heeft aangespannen tegen TUI Nederland. Dan zal naast deze uitspraak ook worden gewezen op de nieuwe Richtlijn pakketreizen, waar in de toelichting expliciet staat dat reisorganisatoren de mogelijkheid moeten hebben om hun kosten bij een indeplaatsstelling terug te vorderen van de reiziger.
De letterlijke tekst luidt: ‘bijvoorbeeld in geval een sub contractant (lees: luchtvaartmaatschappij) een vergoeding vraagt voor het wijzigen van de naam van de reiziger of voor het annuleren en vervangen van een reisbiljet.’

De Leeuw: ‘TradeYourTrip heeft een businessmodel ontwikkeld waarbij zij (goed?) geld ‘denkt’ te kunnen verdienen aan een reiziger die zijn reis wenst over te dragen aan een derde. Dat is haar goed recht, maar wees wel een beetje eerlijk en objectief in je berichtgeving. En als je roomser dan de paus wilt zijn, adverteer dan zelf ook conform de code reisaanbiedingen. Dat is op de site van TradeYourTrip niet altijd het geval. Bijvoorbeeld een prijs voor een villa in Frankrijk in het eerste scherm van 641 euro, die echter alleen kan worden gehuurd als ook nog eens de verplichte schoonmaakkosten van 140 euro worden betaald. En dat staat dan weer net niet vermeld in het eerste scherm.’

Reageer met Facebook:

Reacties:

Deel dit artikel