Ook werkgever kan claimen bij vertraging - TravMagazine
Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll naar boven

Top

Ook werkgever kan claimen bij vertraging

Door: | 18 februari, 2016

Slecht nieuws voor luchtvaartmaatschappijen. Bij vluchtvertragingen kunnen niet alleen passagiers een claim indienen, ook werkgevers van vertraagde passagiers kunnen wellicht schade claimen.

Dat blijkt uit een recente uitspraak van het Europees Hof van Justitie. Hendrik Noorderhaven van EUclaim, die de zaak bestudeert, spreekt al van ‘een uitspraak met grote gevolgen voor de airlines’.

Het Europees Hof deed uitspraak op verzoek van het Hooggerechtshof uit Litouwen. Hierbij ging het om een geschil tussen de Litouwse onderzoeksdienst en Air Baltic. Medewerkers van de onderzoeksdienst hadden op weg voor een missie naar Azerbeidzjan meer dan 14 uur vertraging opgelopen. Als gevolg hiervan moest de onderzoeksdienst de dagelijkse onkostenvergoeding en sociale lasten betalen voor een bedrag van 338 euro. Air Baltic weigerde dit te vergoeden.

Contract
Het Europees Hof verwijst in zijn arrest naar het Verdrag van Montreal, dat internationale afspraken over luchtvaart vastlegt. Het Verdrag zegt dat airlines bij vervoer van passagiers, bagage of goederen alle schade moeten vergoeden die het gevolg is van een vertraging, behoudens de uitzondering in artikel 19 (ofwel wanneer de vervoerder alle redelijke maatregelen heeft getroffen om de schade te voorkomen).
Omdat het Verdrag niet zegt aan wie de schade berokkend moet zijn, stelt het Hof dat ook werkgevers van passagiers vergoed moeten worden, indien deze een contract (offcieel: overeenkomst voor internationaal vervoer) heeft met de airline.

‘We bestuderen nog wat de consequenties zijn van deze uitspraak’, zegt Noorderhaven van EUclaim. ‘Maar dit zou wel eens grote gevolgen voor de airlines kunnen hebben. Als ik een airline was met veel corporate contracten, zou ik me grote zorgen maken. Overigens is het raar dat een airline dit voor een bedrag van 338 euro laat gebeuren en voor de rechter laat komen.’
Het Verdrag van Montreal is in Europa in een Verordening geïmplementeerd. Op basis van jurisprudentie is de kans groot dat airlines bij vertraging niet alleen de passagier moet vergoeden, maar bij aantoonbare schade ook diens werkgever, indien deze een vervoersovereenkomst heeft met de airline.

Deel dit artikel