TravMagazine

Staatssecretaris Keijzer publiceert toetsingskader Voucherfonds

Den Haag, 3 april 2018.Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat.FOTO MARTIJN BEEKMAN / MINISTERIE VAN EZK

Deel dit artikel

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) heeft vrijdag in een brief het toetsingskader voor de voucherregeling voor de reisbranche gepubliceerd.

Het kabinet heeft dit steunverzoek ingewilligd en een aanvullende faciliteit van 400 miljoen euro aan SGR beschikbaar gesteld voor de verstrekking van liquiditeitsleningen aan reisorganisaties.
De staatssecretaris bevestigt met de brief dat de regeling voldoet aan de voorschriften voor steun zoals deze zijn vastgesteld door de Europese Commissie. Dat meldt de ANVR dinsdag aan de leden.

​Hoofdlijnen toetsingskader voucherkredietfaciliteit
In de brief over de voucherkredietfaciliteit aan de Tweede Kamer van 2 april geeft de Staatsecretaris aan dat er voor 675 miljoen aan vouchers is uitgegeven voor pakketreizen. Alleen al in mei 2021 zal bijna 250 miljoen moeten worden terugbetaald.

Aangezien de helft van de reisbedrijven dit niet kan doen, is een voucherkredietfaciliteit ontwikkeld. Reisorganisaties betalen hiermee de bij consumenten uitstaande vouchers terug, onder het gelijktijdig aangaan van een lening bij SGR.

Het garantiefonds ziet toe op de terugbetaling van de lening en betaalt vervolgens de lening van de Staat met rente terug. Met het beschikbaar stellen van het voucherkrediet vult de overheid haar verantwoordelijkheid, die voortvloeit uit de richtlijn Pakketreizen, in op een wijze die de reisondernemers ondersteunt. Uiteraard helpt het ook bedrijven te overleven en blijft de keten in de reissector in tact.
De voucherkredietfaciliteit aan SGR bedraagt maximaal 400 miljoen euro. De verwachting is dat dit bedrag in 2021 wordt opgenomen. Op de lening wordt een rente van 2% gerekend. SGR brengt de reisorganisaties een hoger rentepercentage in rekening. Dit percentage zal liggen in de bandbreedte 4%-7%: 4% in ’21 en ’22; 5% in ’23, 6% in ’24 en 7% in de jaren ’25-’27. De marge is voor dekking uitvoeringskosten en afdekking verliezen. Op basis van voorinschrijving wordt een totaal aan leningen verwacht van 300 miljoen euro.

Eisen EU en aanvullende voorwaarden

Losse reisproducten
Naar verwachting ziet 10-15% van het totaal aantal uitstaande vouchers op losse reisproducten. Bij de verstrekking van de liquiditeitsleningen aan bij SGR aangesloten reisorganisaties zullen mogelijkerwijs ook bedragen meegenomen worden van coronavouchers die geen betrekking hebben op pakketreisovereenkomsten en gekoppelde reisarrangementen. SGR zal uiterlijk 31 maart 2022 een versnelde aflossing doen om dit te corrigeren, om zodoende het krediet voor dit deel van de vouchers te financieren uit de eigen middelen. Dit aangezien de voucherkredietregeling enkel toeziet op vouchers voor pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen.

Toetsing door SGR
Er zijn 2 processen: het toelatingsproces en het voucher verificatieproces. Bij het toelatingsproces wordt tijdens de krediettoets gekeken of het bedrijf ‘in de kern gezond is’ en naar de terugbetaalcapaciteit van de deelnemer, waarbij de in 2019 gegenereerde cash flow als uitgangspunt dient. Bij het verificatieproces wordt gecheckt of de op te nemen bedragen  van het voucherkrediet worden opgenomen onder overlegging van (i) betalingsbewijzen en (ii) de desbetreffende Corona-vouchers.
Door middel van jaarlijkse rapportages zal het Ministerie van EZK richting de Tweede Kamer de voortgang van de regeling evalueren. (Foto Martijn Beekman/Ministerie Economische Zaken).


Deel dit artikel
Exit mobile version