Blog: Skyscanner bijt in het zand - TravMagazine
Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll naar boven

Top

Blog: Skyscanner bijt in het zand

Door: | 22 oktober, 2015

In 2013 diende de ANVR bij de Reclame Codecommissie een klacht in tegen Skyscanner. Kort gezegd omdat via Skyscanner vliegtickets werden aangeboden voor een prijs zonder dat daarbij werd vermeld dat er boekingskosten en een variabel bedrag voor betaalkosten in rekening werden gebracht.

De Reclame Code Reisaanbiedingen schrijft immers (onder andere) voor dat prijzen worden vermeld inclusief de vaste onvermijdbare kosten.

De vraag was of Skyscanner aanbieder was van de tickets dan wel slechts ‘doorgeefluik’ van in dit geval de tickets die ‘Govolo’ aanbood.

Skyscanner bestreed bij de Codecommissie en in hoger beroep bij het College van Beroep van de Reclame Codecommissie dat zij als onafhankelijke vergelijkingssite medeverantwoordelijk was voor de overtreding van het bedrijf dat daadwerkelijk de tickets aanbood.

De Reclame Codecommissie en het College van Beroep oordeelden dat Skyscanner een professionele vergelijker is die onafhankelijk stelt te zijn en de aanbiedingen classificeert, structureert en vergelijkt. Naar het oordeel van het College van Beroep zal de consument zich daarom door dit resultaat laten leiden bij het nemen van een besluit over de aankoop van een ticket. Dat brengt, volgens dit College, met zich mee dat de vermelding als goedkoopste aanbieder direct het economisch gedrag van de gemiddelde consument zal kunnen beïnvloeden. In het desbetreffende geval werd niet aan de eisen met betrekking tot de prijsvermelding voldaan, waardoor aanbieder Govolo op de vergelijkingssite van Skyscanner ten onrechte als goedkoopste aanbieder naar voren kwam. Geoordeeld werd dat sprake was van misleiding van de consument. De consument vertrouwt op zo’n vermelding en neemt een besluit op grond van de informatie die hij misschien niet genomen had indien hij geweten zou hebben dat de aanbieding in werkelijk niet de voordeligste was in verband met de bijkomende kosten.

Skyscanner nam hier geen genoegen mee en legde de zaak voor aan de rechtbank Amsterdam. Skyscanner stelde dat de procedure bij de Reclame Codecommissie betrekking had op een reclame-uiting van een derde en dat zij daarop geen invloed had. Skyscanner benadrukte dat zij slechts prijzen van vliegtickets vergelijkt en geen inzicht heeft in de voorwaarden waaronder deze worden aangeboden. Ook merkte Skyscanner op dat in geval van oneerlijke handelspraktijken zijzelf de desbetreffende aanbieder daarvan op de hoogte stelt en dat het aanbod dan door Skyscanner zelf van haar website wordt verwijderd. Skyscanner stelde dat zij enkel een doorgeeffunctie heeft en dus niet aansprakelijk gesteld kan worden voor de informatie die op haar vergelijkingswebsite wordt getoond.

De rechtbank is het daar niet mee eens.

De rechtbank oordeelt dat Skyscanner een eigen commercieel belang heeft bij het plaatsen van boekingen via haar website en dat aannemelijk is dat het voor het economisch gedrag van een consument van belang is dat op de website van Skyscanner tickets worden aangeboden tegen een (als gevolg van het niet vermelden van onvermijdbare kosten) zo laag mogelijke prijs. Naar het oordeel van de rechtbank zal dat een consument stimuleren via de website van Skyscanner tickets te boeken. In ieder geval meent de rechtbank dat de uitspraak van de Reclame Codecommissie en het College van Beroep niet onverenigbaar is met uitspraken van het Europese Hof van Justitie waarnaar Skyscanner verwezen had. Ook de tekst van de leidraad betreffende oneerlijke handelspraktijken van de Europese Commissie steunt – volgens de rechtbank – de juistheid van de uitleg van de Reclame Codecommissie.

Ook het beroep van Skyscanner dat zij de informatie op verzoek van Govolo alleen had opgeslagen en doorgegeven, maar niet wist van de onjuistheid van het karakter van de mededeling van Govolo gaat volgens de rechtbank niet op, omdat Skyscanner zelf de van Govolo afkomstige informatie had betrokken via Amadeus. Het initiatief voor het verkrijgen van de informatie van Govolo lag dus bij Skyscanner.

De vorderingen van Skyscanner gericht tegen de Stichting Reclame Code worden derhalve door de rechtbank afgewezen met veroordeling van Skyscanner in de kosten van de procedure.

Een mijns inziens juiste, terechte en bevredigende uitspraak van de rechtbank, omdat anders vergelijkingssites wel heel gemakkelijk aanbiedingen kunnen laten zien die niet voldoen aan de wettelijke eisen en aldus dan een voorsprong zouden nemen op bedrijven die wel aan deze regels gebonden zijn.

(Visited 463 times, 1 visits today)

Reageer met Facebook:

Reacties:

Deel dit artikel