TravMagazine

‘Reisondernemers op verre bestemmingen zijn kind van de rekening’

Deel dit artikel

Onder het motto ‘Bevrijd ons van code oranje’ heeft Harco van Uden, CEO van ExperienceTravel, een derde open brief aan premier Mark Rutte gepubliceerd.

In deze serie brieven, in NRC en FD, stellen Van Uden en mede-directielid Elke Kuipers de misstanden van het kabinetsbeleid aan de kaak en de gevolgen hiervan voor ondernemers in de reisbranche.

‘In basis een taak van de belangenorganisatie ANVR, maar helaas blijkt in de praktijk dat de essentie van de gevolgen van de maatregelen en de zogenaamde tegemoetkomingen bij de beleidsbepalers niet helder zijn’, schrijft Van Uden in een toelichting. ‘Resultaat: onnodige kosten, verliezen en mogelijke (onnodige) faillissementen.’

Iedere keer dat Van Uden dacht dat de reisbranche het ergste wel achter de rug had, deden de beleidsbepalers in Den Haag er nog een schepje bovenop, zegt hij.

‘De eerste brief ging over de bekrompen communicatie, ‘niet boeken’ in plaats van ‘niet reizen’ (een wezenlijk verschil), de reiziger asociaal noemen en de reisbranche negeren bij het openen van Nederland. Brief 2 ging over het verschil tussen de (massa)vakanties in Europa, waar wel aandacht voor is, ten aanzien van het negeren van reizen buiten Europa voor individuele reizigers. Globaal gezien was het volledig ontbreken van enig perspectief het grootste probleem.’

Nu er langzaam maar zeker perspectief komt, laat het ministerie van Buitenlandse Zaken na met duidelijke afspraken en richtlijnen te komen. Van Uden: ‘Code oranje blijft vooralsnog van kracht voor alle landen buiten Europa, zonder heldere onderbouwing.’

‘Buiten het feit dat deze code misbruikt wordt en wettelijk ook niet is toegestaan, betekent dit dat reizen buiten Europa onnodig nog een seizoen niet mogen doorgaan. Dit staat los van de pandemie, maar het gebrek aan kennis van zaken en het gemis aan focus en verkeerde prioritering van BuZa leiden ertoe dat reizigers officieel niet mogen afreizen.’

‘In de ANVR-voorwaarden staat dat ‘indien reisorganisaties niet kunnen uitvoeren, de reisorganisaties de kosten 100 procent moeten vergoeden’. Deze regel is ooit bedacht voor een acute calamiteit, maar niet voor een langdurende pandemie. Het gevolg in de praktijk: reisorganisatie kan reis prima uitvoeren, want de bestemming laat de Nederlander toe. BuZa bepaalt echter zonder enige inventarisatie dat alle niet-Europese landen een risicogebied zijn (code oranje of rood), waardoor de reisorganisatie die wel kán uitvoeren tóch moet opdraaien voor annuleringskosten.’

De reisbranche, en dan vooral de reisorganisaties met focus op landen buiten Europa, krijgen geen specifieke steun, maar wel specifieke regels opgelegd. Gevolg: geen opbrengsten, wél kosten en hierdoor onnodige faillissementen die voortkomen uit het misbruiken van code oranje.

Van Uden heeft kritiek, maar draagt ook oplossingen aan. De oplossing is simpel, zegt hij.
– Gebruik code oranje weer waar het voor bedoeld is
· Geef iedere bestemming een specifiek reisadvies. Ook (of misschien wel juist) voor landen buiten Europa die vaak veiliger zijn dan ons eigen land.
· Laat gevaccineerde- en geteste reizigers afreizen naar landen die ons wel toelaten, ook buiten Europa.

Tegelijkertijd wordt er volgens Van Uden met twee maten gemeten. ‘De reisbranche dient namelijk geheel zelf op te draaien voor de kosten omdat het kabinet zonder gegronde redenen te pas en te onpas met code oranje blijft strooien. De kosten die hieruit voortkomen voor bedrijven in de reisbranche worden niet gecompenseerd, terwijl dat in bijvoorbeeld de vuurwerkbranche en evenementenbranche wél het geval was/is.’

Ook in dit geval is de oplossing simpel.
· Compenseer onze voorraad reizen die we al een jaar lang dagelijks annuleren. Gelijk dus aan de vuurwerkbranche.
· Geef ook voor ‘reisevents’ een duidelijke datum, bijvoorbeeld 15 juni, om te starten met reizen, natuurlijk mits reizigers gevaccineerd en/of getest zijn naar landen die ons toelaten.
· Geef ook de reisbranche perspectief door middel van een toezegging van 80 procent kostenrestitutie indien reizen alsnog na deze datum geannuleerd moeten worden als gevolg van bijvoorbeeld een vertragend vaccinatiebeleid.
· Stop quarantaineplicht voor gevaccineerde en geteste reizigers.

Van Uden eist dat het misbruiken van code oranje wordt aangepakt. Zeker wanneer deze oranje stempel wordt geplakt op landen die zelf aangeven dat gevaccineerde en/of negatief geteste reizigers welkom zijn.
Indien dit niet gebeurt, zal er specifieke hulp moeten komen voor de reisbranche, of in ieder geval voor het deel dat afhankelijk is van bestemmingen buiten Europa.
‘De ANVR lijkt helaas genoegen te nemen met de toezeggingen van het kabinet dat Europa wel gedeeltelijk open zal gaan. De deur voor zonvakanties en massatoerisme wordt hiermee opengezet. De reisondernemers met focus op verre bestemmingen buiten Europa zijn uiteindelijk het kind van de rekening.’

De open brief, die afgelopen zaterdag in NRC en FD stond, leidde meteen al tot honderden reacties, zegt Van Uden.
‘Via sociale media, per mail of per telefoon lieten zowel mede- als tegenstanders van zich horen. Laatstgenoemden zijn vooral mensen uit de zorg die vinden dat reizen nog helemaal niet kan, gezien de huidige situatie. Echter, de open brief was niet bedoeld om reizen nu meteen al mogelijk te maken, de insteek was dat er geen onderscheid meer gemaakt zou worden tussen reizen binnen- en buiten Europa en dat er gewoon per land bekeken wordt of er veilig gereisd kan worden.

De grote groep medestanders betrof concullega’s die in hetzelfde schuitje zitten, maar ook mensen die inmiddels gevaccineerd zijn en/of mensen die op vertoon van een negatieve test weer gewoon vrij willen reizen. En dan niet verplicht naar een massaresort ergens in Europa moeten, maar ook de keus willen naar een ongerepte natuurbestemming ergens ter wereld te mogen afreizen.’

Lees hier de derde Open brief

Foto: de directie van ExperienceTravel/ITG: Elke Kuipers en Harco van Uden.


Deel dit artikel
Exit mobile version