TravMagazine

Oostdam en Van der Waard: pleidooi voor bredere steun reisondernemingen

Deel dit artikel

De ANVR en de retailers verenigd in de DTRU willen kijken hoe reisbedrijven die geen beroep op het Voucherfonds kunnen doen, toch aanvullende overheidssteun kunnen krijgen. Een optie is hiervoor de circa 100 miljoen euro van het Voucherfonds te gebruiken die waarschijnlijk onbenut blijft.

Dat zeggen ANVR-voorman Frank Oostdam en DTRU-woordvoerder Erik van der Waard, die recent een goed gesprek hadden om standpunten te verhelderen en de lucht tussen beide organisaties te klaren.

Kort na de oprichting van DTRU, waarin TravelXL, Face2Face Travel, Travel Company, Dutch Travel Alliance (DTA) en D-rt/d-rezen de krachten bundelden, liet Oostdam weten dat de ANVR niet blij was met een nieuwe belangenclub. Dat zou volgens hem alleen maar tot versnippering leiden bij de lobby in Den Haag.
Inmiddels ziet Oostdam juist de meerwaarde van DTRU, waarvan D-rt sinds het faillissement trouwens geen deel meer uitmaakt.

‘Natuurlijk zijn er onderwerpen waarover we het niet eens zijn, maar als ik kijk naar de opstelling van DTRU dan is dat voor ons erg waardevol. Er was een eerste stekelige reactie vanuit de ANVR, vanuit het algemeen belang. Maar als je het goed inricht, kan het alleen maar versterkend werken.  We hadden met het bestaande retailoverleg een hartstikke goed overleg. De retail is erin geslaagd om een goede focus op de retail vanuit de ANVR te krijgen. DTRU heeft daar zeker ook een rol in gespeeld.’

Waar kwamen de stekeligheden vandaan?
Oostdam: ‘Dat werd ook mede gevoed door ongelukkige communicatie. Zo werd de ANVR niet op de hoogte gesteld van de contacten met EZ. En ik vind dat dit alleen al vanuit partnership echt had gemoeten. Maar daarover hebben we gesproken en hier zijn goede afspraken over gemaakt.’

‘Ik heb het altijd de verdienste van de ANVR gevonden dat we één organisatie zijn, voor alle leden. Ik heb eigenlijk maar één belang en dat is het algemeen belang. In deze crisis, waarin emoties en spanningen soms hoog oplopen, is het belangrijk dat we één organisatie zijn. Het is goed om bij belangenbehartiging met één mond te praten. Maar DTRU en ANVR kunnen elkaar versterken, als je elkaar maar goed op de hoogte houdt, meningen deelt en één standpunt inneemt.’

Kennis
Van der Waard herhaalt dat de branche werd overvallen door de crisis. ‘We werden in een vroeg stadium door sommige niet nader te noemen leveranciers op de hoogte gesteld dat er maar één belang was en dat was eigenbelang. Met de kennis van nu is dat begrijpelijk, want de klap kwam daar dubbel zo hard aan. De leveranciers hadden ook geen flauw idee wat ze moesten doen.’

Van der Waard noemt het retailplatform van de ANVR een goed initiatief, maar zegt dat deze destijds al enkele maanden niet bij elkaar was gekomen.
‘Uit onderling contact tussen ondernemers is toen de DTRU ontstaan, een soort nieuwe VRA. De neuzen stonden dezelfde kant op, zoals ooit ook de Veluwegroep ontstond. We hadden het idee dat we niet top of mind waren en een beetje aan de kant werden geschoven, vooral in de periode dat het Voucherfonds werd bedacht. Daar zijn we niet bij betrokken, terwijl we wel zagen dat daar mogelijk bij de uitvoering veel tijd en energie vanuit ons voor nodig zou zijn.’

Van der Waard vervolgt: ‘Vandaar dat we in het begin stevig hebben geageerd tegen de ANVR. Die wrijving is logisch, maar niet zodanig dat sprake was van een breuk. We hebben elkaar na stevige gesprekken gevonden. We zijn het niet op alle vlakken eens, maar kunnen er wel goed over praten. In mijn optiek is DTRU nog steeds een goed initiatief geweest, zij het dat het nu wat is uitgedund.’

Geen breekijzer
Het Voucherfonds is een van de onderwerpen waarover ANVR en DTRU het nog niet eens zijn, erkent Oostdam.
‘Ik werd getriggerd door een opmerking van Erik om het punt van het Voucherfonds achter ons te laten en analoog aan het fonds na te denken of we andere dingen kunnen doen die wel tegemoet komen aan de retail. Afgezien daarvan heb ik wel steeds een discussie met DTRU, namelijk dat de ANVR niet de partij is om te gebruiken als breekijzer richting commerciële partners. Dat is de dood in de pot. Dat zorgt voor een enorme verdeeldheid. Mijn boodschap is dat de ANVR best wil faciliteren, maar commerciële zaken moet je zelf regelen.’

Van der Waard had het liefst gezien dat voor de branche een sector-specifieke oplossing was gevonden. ‘Waarbij je kunt aantonen dat je pre-corona solvabel was en dat je kunt terugbetalen. Ook ZRA’s staan onder druk en sommige van hen zijn met 20.000 of 30.000 euro extreem geholpen en komen dan de winter door. Dan kun je wel blijven vasthouden aan de regels, maar ik vind, en dat zeg ik op persoonlijke titel, dat ik het plezierig had gevonden als een brancheorganisatie daar keihard in was gevlogen. En bij het overleg over het Voucherfonds had gezegd: ‘dit is een mooie oplossing voor een deel van de sector, maar niet voor iedereen’. En dat een deel van die 400 miljoen beschikbaar was om iedereen er doorheen te helpen, om mensen vrij te stellen van hun voucherprobleem.’

Van der Waard: ‘We worden onderhand als retail afgeschilderd alsof we de boel aan het besodemieteren zijn, maar ik wil benadrukken dat Internoord op dit moment geld uitkeert aan klanten dat reeds door ons betaald is aan leveranciers en elders in bedrijven kennelijk anderzijds gebruikt is dan waarvoor het bedoeld was, namelijk restitueren. Wij hoeven vooralsnog geen gebruik te maken van het Voucherfonds en binnen DTA zijn er velen die voorlopig nog zelfstandig overleven. Die partijen zijn nog steeds allemaal kosteloos bezig om alle ellende te begeleiden voor partijen. Het zou iedereen daarom sieren als we met iets meer wederzijds begrip voor de problemen met elkaar omgaan in mijn optiek.’

Wat is nu een oplossing om de retail en andere reisbedrijven tegemoet te komen?
Oostdam: ‘Zoals Erik zegt, het gaat niet alleen om retail, maar om reisondernemingen in het algemeen die in nood zijn. Zelfs het Voucherfonds is niet heilig. Als er 300 miljoen wordt uitgeleend, betekent het dat er 100 miljoen over is. SGR zal er anders over denken, maar als ANVR zeggen we: ‘Het kan toch niet zo zijn dat we die overige 100 miljoen ongemoeid laten?’

Oostdam vervolgt: ‘Als het niet binnen de bestaande regels kan, dan moeten we in overleg met Economische Zaken om te kijken hoe we die 100 miljoen wel kunnen inzetten. Als daar een nieuwe aanvraag in Brussel voor nodig is, prima. Maar het kan niet zo zijn dat we die 100 miljoen zomaar ongebruikt teruggeven. Dat lijkt me raar.’

Mona Keijzer
Daarnaast heeft de ANVR nog wat ijzers in het vuur om te zorgen dat ondernemers de zomer halen. Daar wordt maandag 12 april met staatssecretaris Mona Keijzer over gesproken, net als over een verhoogde NOW-regeling van 100 procent tot eind van het jaar.

Oostdam: ‘Kijkt naar de evenementensector, die 80 procent van de kosten van een evenement gecompenseerd krijgt vanuit de overheid als het event niet kan doorgaan. Waarom zou een vakantieboeking ook geen evenement zijn? Het is een soort precedent. Stel dat er straks toch annuleringen komen, wanneer een bestemming toch weer naar oranje gaat, dan vind ik dat de overheid best 80 procent van de gemaakte kosten kan compenseren.’

Ook Van der Waard ziet dit als iets dat kan bijdragen tot herstel. ‘Of in ieder geval tot overleven van een groot deel van de markt. Het gaat ook om de touroperators, die vorig jaar op eigen kosten bezig zijn geweest met repatriëren. Als ze dat geld nu nog in de kassa hadden gehad, hadden ze er heel anders voorgestaan. Ook die moeten een oplossing hebben. De retail toegang geven tot een soort van vouchersysteem, helpt ook die touroperators.’

Voorkomen
Van der Waard herhaalt zijn standpunt dat voorkomen beter is dan genezen.
‘Beter nu met relatief weinig geld de bedrijven helpen die het nodig hebben en daarmee grotere schade voorkomen. Dit is geen vingerwijziging naar SGR of anderen. Die vouchers moeten uit de markt. Of als nieuwe boeking of de klant het geld teruggeven.’

Her regelen van hulp via een mogelijk overschot uit het Voucherfonds is een van de vijf punten die Oostdam maandag bij EZ wil bespreken. Niet voor niets is ook SGR-directeur Erik Jan Reuver bij het overleg aanwezig.

Oostdam: ‘De lening is toegezegd, maar waarom kunnen we aan een deel geen andere bestemming geven? Ook verre reizentouroperators staan op de deur te kloppen. Die hebben vorig jaar reizen moeten omboeken, en moeten die nu weer omboeken. Ze mogen geen vouchers meer mogen uitgeven en moeten nu binnen twee weken geld teruggeven als de klant dat wil. Daar krijg je ook nog eens faillissementen door.’

Oostdam benadrukt nogmaals dat er gewoon sectorspecifieke steun moet komen. ‘Dat roepen we al een jaar, maar het is echt nodig. Ik hoop dat het kabinet iets voor de reissector wil maken. Zodra we weer mogen, gaan we echt massaal weer reizen. Help alleen die bedrijven dan de winter door, dat hoeft maar een paar maanden te zijn.’

Van der waard: ‘Ik ben blij dat het Voucherfonds nu helder is en die discussie achter de rug is en ondanks de verwijten door ons geen vertraging heeft opgelopen. ANVR heeft onze handschoen om nu samen iets voor het andere deel van de sector te doen, oppakt. Overleg tussen ANVR en ons is nu uitstekend. Van daaruit knokken we samen verder.  Want één ding is zeker, we blijven verder knokken. Een andere keus is er niet…’
 


Deel dit artikel
Exit mobile version